Radar · Nyhet

Ursprungsbefolkningar står inför allvarliga hot enligt rapportör

Donald Trumps klartecken för att gå vidare med den omstridda oljeledningen i North Dakota och den kontroversiella oljeledningen Keystone XL möter protester. Utvinningsindustrin utgör ett allvarligt hot mot ursprungsbefolkningars rättigheter. Det menar Victoria Tauli-Corpuz som är FN:s särskilda rapportör för urfolks rättigheter.

 

FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter antogs för tio år sedan och är den första i sitt slag som erkänner och lyfter fram vikten av ursprungsbefolkningars rättigheter.

-Den lyfter fram rätten till kompensation när det gäller historiska orättvisor och orättvisor som ursprungsbefolkningar drabbas av i dag, sade Victoria Tauli-Corpuz vid en presskonferens den 26 januari.

Även om deklarationen inte är rättsligt bindande garanterar den rätten till självbestämmande och rätten till mark samt syftar till att motverka diskriminering av ursprungsbefolkningar.

Victoria Tauli-Corpuz framhåller att ursprungsbefolkningars rättigheter hotas av bland annat utvinningsindustrin som tar över ursprungsfolkens mark.

USA:s president Donald Trump har nyligen gett grönt ljus till att bygga en mycket omstridd oljeledning i North Dakota och den kontroversiella oljeledningen Keystone XL. Det var projekt som pausades av den tidigare presidenten Barack Obama för ytterligare utredning kring miljöaspekter och efter kritik om att ursprungsfolk uteslutits vid konsultationer.

 

President Donald Trump undertecknar en verkställande order på Keystone XL-rörledningen, tisdag 24 Januari, 2017, i Ovala rummet i Vita huset i Washington. Foto: Evan Vucci/TT

Victoria Tauli-Corpuz har uppmanat den amerikanska regeringen att följa deklarationen och genomföra samråd med de ursprungsfolk som tidigare uteslutits från planeringsprocesserna.

-Det är beklagligt att dessa krav ännu inte har uppfyllts. Vid den här typen av beslut måste man samråda med ursprungsbefolkningarna eftersom de kommer att bli direkt berörda, säger hon.

Kritiker menar att det inte har gjorts en korrekt bedömning av risken för oljeutsläpp och påverkan på miljön i samband med projekten.

Enligt uppgifter från federala myndigheter är utsläpp från oljeledningar relativt vanliga, vilket ökar risken för föroreningar av vatten. Mellan 2010 och 2013 rapporterades nära 2 000 läckor. Oljeutvinning, transport och förbränning ökar också utsläppen av metan och koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar.

-Vi är inte motståndare till ett oberoende när det gäller energiförsörjning. Vi är motståndare till obetänksamma och politiskt motiverade projekt som oljeledningen i North Dakota som innebär att man struntar i våra rättigheter och äventyrar vårt vatten. Ett andra Flint skulle inte göra USA fantastiskt igen, säger David Archambault II, som är företrädare för ursprungsbefolkningen standing rock sioux.

Han syftade på miljöskandalen i staden Flint i Michigan där dricksvattnet blivit förgiftat av bly.

Erich Pica, ordförande för miljöorganisationen Friends of the Earth, säger att beslutet avspeglar Donald Trumps likgiltighet inför de ”miljontals amerikaner som kämpat för att skydda vårt lands marker, vatten, heliga platser och klimat från farliga oljeledningar”.

Victoria Tauli-Corpuz är också kritisk till ett lagförslag i North Dakota som skulle friskriva bilförare från ansvar vid olyckor i samband med att demonstranter står på vägen.

-Mitt budskap är att ursprungsbefolkningar måste fortsätta att hävda sina rättigheter enligt FN:s deklaration men också att USA måste uppfylla sina skyldigheter att följa deklarationen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV