Radar · Nyhet

Hundra år sedan första samekongressen

Den 6 februari är samernas nationaldag – och i år är det dessutom 100 år sedan den första samiska kongressen ägde rum i Trondheim. Jubiléet firas med en rad evenemang i den norska staden.

Nationaldagen firas sedan 1993, FN:s internationella urbefolkningsår, i hela Sápmi, samernas traditionella bosättningsområde som omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Datumet valdes just för att hedra minnet av landsmötet 1917, som Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till.

På plats i Trondheim för att delta i firandet och träffa företrädare för samiska organisationer är Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Även Norges kung Harald och statsminister Erna Solberg närvarar.