Radar · Nyhet

Färre vindkraftverk byggs

Utbyggnaden av vindkraften saktar in. Inte på sex år har det byggts så få vindkraftverk i Sverige som under förra året.

 

Under 2016 byggdes nya kraftverk med sammanlagd effekt av 605 megawatt (MW). Det är en tydlig minskning mot de senaste årens utbyggnad på mellan 700 och drygt 900 MW.

Att utbyggnaden bromsar in var väntat enligt Energimyndigheten. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad marknaden efterfrågat.

– Vi har haft rekordår under några år. Vi har även ett lägre elpris än tidigare vilket gör att det blir hårdare konkurrens mellan bolagen, säger Lars Andersson, chef på enheten för förnybar energi vid Energimyndigheten.

Han berättar även om hur tekniken har utvecklats och gjort det möjligt att bygga högre och större kraftverk, som lyckas producera mer el. Sammantaget gör utvecklingen att lönsamheten blivit svagare.

Riksdagen har satt som mål att 30 terawattimmar (TWh) per år ska komma från förnybara energikällor från 2020. Därutöver har förslag lagts om att bygga ut ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion mellan 2020 och 2030. I dag levererar vindkraftens 3 400 verk 16 TWh per år och för att nå målet till 2030 förutser branschen att 1 600 kraftverk kommer behöva byggas

– Vi kommer att nå målet som är uppsatt till 2020, däremot är vi osäkra om 2030, säger Charlotte Unger Larson vd Svensk Vindenergi.

Hon förklarar den minskade utbyggnaden med att många bolag i stället investerar i Norge eller andra länder, och att intresset minskar när branschen börjar närma sig målet för utbyggnad.

Samtidigt finns en stor osäkerhet i branschen om hur förnybar el ska ersättas ekonomiskt. Unger Larson menar att systemet innebär stora förlustaffärer för den som gjorde tidiga investeringar i vindkraftverk.

– Marknaden är i ett krisläge därför att ersättningen är så låg. Det var tänkt att ersättningssystemet skulle bidra till att täcka investeringskostnader för ny förnybar el, men det har inte blivit så, säger hon.

Hon tror och hoppas att regeringen snart har ett nytt förslag på bordet.

– Om vi får ett system som fungerar, då kommer branschen att leverera även till målet för 2030. Det krävs att aktörer på marknaden har förtroende för att systemet kan hantera den tekniska utvecklingen så att inte tidiga investerare straffas och att ersättningen blir rimlig.

– Vi står inför en klimatkris och i Europa dominerar kolet och vi måste ta fram mer förnybar el. Vi kan inte lösa klimatfrågan om vi bara tänker inom de nationella gränserna, säger hon.

Utbyggnad av vindkraftverk

Utbyggnad mätt i effekt per år i megawatt (MW)  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  63 237 268 386 542 747 838 591 903 743 605

Källa: Energimyndigheten

Topp tio 2016

De kommuner som byggt mest vindparker under 2016 samt total effekt i MW:

1. Sollefteå 341  2. Ockelbo 250  3. Örnsköldsvik 221  4. Strömsund 186  5. Falkenberg 172  6. Gotland 171  7. Laholm 160  8. Malå 150  9. Ljusdal 148  10. Storuman 146

Hela landet 6244  MW

Källa: Energimyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV