Glöd · Debatt

Vattenfall – ta hänsyn till miljön!

DEBATT Jokkmokks kommun kunde vara landets rikaste. Senaste niomiljardersvinsten från 10 aktiebolagsstyrda kraftverk längs Stora och Lilla Lule Älv gav aktieägarna sju. Vattenfalls 100-åriga rovdrift  utarmar kommunen alltmer med  20-talet miljoner i kompensation. Sossarnas mantra är ”det vore orättvist att kompensera Jokkmokk när andra kommuner inte har utbyggda älvar”! Men de har sin natur, sina älvar och sjöar kvar!

Garantierna från generaldirektörerna Rusck 1957, Grafström 1960 och nu Hall om ”guld och gröna skogar” förklarar och beklagar Vattenfall med rationaliseringar, omlokaliseringar, Nuon-affären och tyska kolgruvor. Skattemedel finansierade kraftverksbyggena förr. Underhållet prioriterades. I dag medför aktiebolagens undermåliga skötsel att turbiner avställs istället för att repareras. Visselblåsare riskerar repressalier.

Koncernen tar inget inget miljöansvar för uppdämda, eroderande och torrlagda vatten. Domar för fiskutsättning och ersättning för miljö- och markskador, förstörda redskap och båtplatser är en saga blott. Vid Fiskmarknadskonferensen 2016 mörkades den pågående ekologiska katastrofen längs Stora och Lilla Lule älvars reglerade vatten. Bristande närings- och organismtillförsel gör vattenmagasinen sterila. Älvsträckor växer igen och sjöar sedimenteras på grund av otillräcklig vattenföring. Vattenfall tiger och låter Hav- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelsen  felaktigt hävda att Lule älv är ”kraftigt modifierat vatten”. Miljö- och fiskefrämjande åtgärder sägs, lika osant, bli orimliga.

Längs Lilla Lule Älv, från Vuollerim och västerut, finns många opåverkade vatten, inte få kvarvarande som de påstår. Dialogen 2016-12-07 framlade ett bristfälligt underlag för vattenkraftens nationella strategi. Länsstyrelsen och HaV i Norrbotten vill fria storskalig vattenkraft från restriktioner och offra den småskaliga utan krav på särskild prövning!

Det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att kombinera storskalig vattenkraft med miljöhänsyn och kompensation för skador och olägenheter. Men Vattenfall finansierar inte ens förstudier av något av tiotalet aktuella fisk-och miljöförbättrande objekt.