Radar · Nyhet

Kvinnligt nätverk stoppade illegal avverkning

På västra Borneo är avverkningen av skog ett enormt miljöproblem. Mycket sker lagligt för att ge plats åt palmoljeplantager och producera pappersmassa men mycket sker också illegalt. Ibu Hamisah, landets första kvinnliga byledare, löste problemet med illegal avverkning runt sin by genom att rekrytera ett nätverk av kvinnor som slog larm när de såg en misstänkt skogshuggare i byn och stoppade personen, rapporterar Omvärlden. Strategin har varit framgångsrik.

Ibu Hamisah arbetade tidigare som sjukvårdare vid den lokala kliniken och håller också i utbildningar i organiskt odlande och sjukvård. Kliniken ger även rabatter till de som slutat att hugga ner skog illegalt.

– Det handlar inte bara om mig. Alla kvinnorna här omkring känner sig som vinnare efter att vi stoppade den illegala avverkningen, säger Ibu Hamisah till PRI.