Radar · Nyhet

Kräver FN-organ mot skatteparadis

Som nytt ordförandeland för G77-länderna återupplivar nu Ecuador förslaget om att inrätta ett mellanstatligt FN-organ för att komma åt skatteflykt, penningtvätt och skatteparadis.

Ecuador har tagit över som ordförandeland för G77-gruppen, den största koalitionen av utvecklingsländer inom FN. I ett tal inför representanter för gruppens 134 medlemsländer nyligen påpekade Ecuadors president Rafael Correa att illegalt förskingrade pengar är ett särskilt stort problem för världens fattigare länder.

– Det borde finnas fler kunskapsparadis och färre skatteparadis, sade presidenten i samband med att Ecuador övertog ordförandeskapet för 2017.

Nyligen meddelade även Ecuadors utrikesminister Guillaume Long att landet planerar att hålla en folkomröstning om skatteparadis den 19 februari. Men samtidigt påpekade han att kampen mot skatteparadis är en global fråga.

– Vi behöver ett FN-organ som arbetar för rättvisa skatter. Ecuador kommer att samarbeta med alla som ställer sig bakom kampen för detta, både stater och civila organisationer, sade utrikesministern.