Radar · Nyhet

EU sprider fel siffra om nya flyktingstrategin

EUs politiker och tjänstemän driver nu igenom sin nya strategi i Afrika där unionen ingår avtal med flera länder för att minska genomströmningen av flyktingar. I december rapporterade internationella flyktingorganet IOM om en kraftig minskning av antalet flyktingar som reste genom Niger och EU tog det som ett kvitto på att strategin fungerar och inkluderade det i sin rapportering och kommunikation.

Den låga siffran visade sig dock vara fel, ett tekniskt problem i databasen. Fastän detta påtalats har EU fortsatt använda den felaktiga siffran, rapporterar nyhetsbyrån Irin.