Radar · Nyhet

Ceta kommer inte släppas på remiss

Sveriges regering planerar att lämna en proposition om frihandelsavtalet Ceta till riksdagen i höst, svarade EU- och handelsminister Ann Linde på en skriftlig fråga förra veckan. Hon meddelar samtidigt att regeringen inte kommer att lämna förslaget på remiss. Istället gav regeringen i uppdrag till Kommerskollegium att samråda med berörda myndigheter och de ska redovisa sin analys i maj. Kollegiet fick även förra året ett uppdrag av regeringen att analysera Cetas eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa och demokratiskt beslutsfattande, men ska nu fördjupa den tidigare analysen.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel. De uppger att de arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

I mitten av februari kommer EU-parlamentet rösta om Ceta. Parlamentets miljöutskott godkände det för två veckor sedan, liksom internationella handelsutskottet, och trots de politiska splittringarna – parlamentets sysselsättningsutskott sade exempelvis nej – tyder mycket på att även parlamentet kommer rösta för. Det som sedan återstår för att Ceta ska träda i kraft är godkännande i EUs alla medlemsländer.