Nyhetsmagasinet Syre Nummer 133 fredag, 27 januari 2017
Radar – Nyhet

Stärkt djurskydd dröjer

Den utlovade djurskyddslagen dröjer för länge. Det tycker Djurens rätt som nu frågar sig vilken vilja regeringen har att stärka djurskyddet. Landsbygdsministern manar till tålamod – ambitionen är en proposition till hösten.

Redan 2011 föreslog en statlig utredning en ny djurskyddslag. Alliansregeringen drev igenom ett förbud mot sexuella övergrepp mot djur, men i övrigt har förslagen blivit liggande. Bland dem finns förbud mot att använda elefanter och sjölejon på cirkus och förbud mot avel som innebär lidande för avkomman eller moderdjuret.
Den nuvarande lagen från 1988 lanserade statsminister Ingvar Carlssons som 80-årspresent till Astrid Lindgren. Nu är den föråldrad, tycker Djurens rätt.

– Andra länder har gått före och antagit striktare lagstiftningar. Vi vill gärna se oss själva som ett land som har ett starkt djurskydd. Då måste vi också ha en lag som håller måttet, säger förbundsordföranden Camilla Björkbom.

Hon pekar bland annat på att flera EU-länder i praktiken stoppat minkuppfödning genom skärpta lagar, medan mycket lite hänt med svenskt djurskydd de senaste åren. Den långa väntan på en ny lag har inneburit stiltje i djurrättsdebatten, menar Camilla Björkbom. Om det finns svårigheter med att ta fram en helt ny lag tycker hon regeringen borde bryta ut enskilda förslag.

– Förbud mot vilda djur på cirkus kan man lägga fram i morgon om man vill och arbeta vidare med lagen under tiden. Nu kan man misstänka att regeringen förhalar arbetet för att man egentligen inte är intresserade av att stärka djurskyddet, säger Camilla Björkbom.

Men det avfärdar man på Näringsdepartementet.

– Det är ett oerhört viktigt är arbete som måste bli rätt. Vi arbetar systematiskt med det i regeringskansliet nu och ambitionen är att en proposition ska läggas på riksdagens bord i höst. Att bryta ut enskilda förslag skulle riskera att försena arbetet, säger Maria Soläng, pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Camilla Björkbom ser också intressekonflikter mellan djurskydd och livsmedelsindustri som ett möjligt skäl till att lagen dröjer. 2011 var Lantbrukarnas riksförbund (LRF) positiva till en ny lag, men kritiserade bland annat förslaget om förbud mot avel som innebär lidande.

– Vi ser fram emot en ny lag även i dag. Ett problem med förslaget om avel var bristen på rättssäkerhet för den enskilde lantbrukaren. I vissa fall är djurhållarnas möjlighet att påverka aveln mycket begränsad, då man är hänvisad till stora avelsföretag, säger Erika Brendov, djurskyddsexpert på LRF.


Nummer 133 fre 27/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 133

fre 27/1-17 Fler nummer