Radar · Nyhet

Gömda barn skapar rum av ”normalitet”

Papperslösa barn som lever gömda är ständigt på sin vakt och det innebär en långvarig stress som riskerar att prägla dem för livet. Det menar Åsa Wahlström Smith, forskare i socialantropologi vid Göteborgs universitet och Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap som i en studie följt 19 gömda barn mellan 2012 och 2014.

På sajten Forskning.se beskriver de hur barnen levde i utsatthet och fattigdom och att många barn hanterade stressen genom  att skapa rum av ”normalitet”. Det kunde vara i en idrottsförening, i kulturskolan eller på internet. För att hjälpa barnen borde till exempel föreningar vara flexibla och inte alltid kräva hela personnumret, menar Åsa Wahlström Smith.

– Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, till frihet och beskydd. Men det finns administrativa hinder som gör att de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Okunskapen om hur man ska bemöta dessa barn och vad de har för rättigheter är också utbredd. Det är till exempel inte olagligt att hjälpa en person i papperslöshet så länge man inte gör det för ekonomisk vinning. Det finns inte heller något krav att man ska ange papperslösa personer till polisen, säger Åsa Wahlström Smith till forskning.se.