Nyhetsmagasinet Syre Nummer 132 tisdag, 24 januari 2017
Radar – Nyhet

Ny kritik mot föreslagen samekonvention

Sedan 2011 har representanter från Sverige, Norge, Finland och sametingen förhandlat om en nordisk samekonvention för att lagar och rättigheter ska bli mer lika i det tre länderna. Men förslaget som offentliggjorts har fått kritik från flera samiska organisationer.

Senast i raden är Sáminuorra, Svenska samernas riksungdomsförbund, som inte vill att sametinget i Sverige ställer sig bakom konventionen, rapporterar P4 Jämtland.

”Vi är särskilt kritiska mot att konventionsförslaget i grunden utraderar vårt folks rätt till självbestämmande genom att kalla det för konsultation och att förslaget hotar vår rätt till land och vatten genom skrivelser om ömsesidig hänsyn och ersättning för förlorade marker”, säger förbundsordföranden Isak Utsi i ett pressmeddelande.

Tidigare har bland annat Mattias Åhrén, professor i urfolksrätt, beskrivit förslaget som helt värdelöst.

Samekonventionen

Nordisk samekonvention är ett gemensamt förslag från Finland, Sverige och Norge för att säkerhetsställa det samiska folkets rätt att själv bestämma om sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att för sina egna syften själv förfoga över sina naturtillgångar.
Sametinget i Sverige ställdes sig bakom förslaget 2006.
2011 bestämdes det att innehållet i konventionen skulle jämföras med nationell lagstiftning och analyseras.
I februari i år lägger förhandlingsdelegationerna fram den granskade konventionstexten för de tre sametingen under ett möte i Trondheim.
Källa: TTs arkiv och Sametinget i Sverige


Nummer 132 tis 24/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 132

tis 24/1-17 Fler nummer