Radar · Nyhet

Kritiskt för världens primater

Över hälften av världens primater, nästan 60 procent av alla arter, hotas av utrotning enligt en ny studie. Läget är mer alarmerande än vad de flesta anat.

Den främsta orsaken till krisen är den väldiga skogsskövlingen i tropikerna.

Skogarna huggs ned för att bereda plats för oljepalmsplantager, sojaodlingar, boskapsrancher och majsfält.
Som ett resultat är nu 280 av världens 504 arter av primater – människoapor, apor och halvapor – klassade som sårbara, starkt hotade eller akut hotade på den internationella rödlistan.

Värst är situationen på Madagaskar där 87 procent, eller 90 av totalt 103 arter är hotade till sin existens. Även i södra Asien, där 73 procent av arterna finns med på listan, är läget prekärt.

I Afrika och Syd- och Mellanamerika är situationen inte fullt lika allvarlig, vilket återspeglar det faktum att skogsskövlingen inte varit lika extrem där som i Asien och Madagaskar.

En annan orsak till krisen är den förödande jakten efter djungelkött. I Centralafrika är jakten ett värre hot än avskogningen. Vissa arter håller bokstavligen på att ätas upp.

Studien, som publiceras i Science Advances, har utförts av forskare från många olika länder.

De konstaterar att detta är elfte timmen för många arter. Bara några få tusen individer finns kvar av de flesta lemurer, liksom av flera människoapor, exempelvis den östliga gorillan och sumatraorangutangen.

Den mest hotade av alla primater är hainangibbonen på ön Hainan utanför Kina. Färre än 30 individer finns kvar i livet.

Forskarna påpekar att utvecklingen är extra tragisk med tanke på att det är våra närmaste släktingar i djurvärlden det handlar om. De har spelat en stor roll inom mytologin och religionerna i många kulturer och är avgörande för frösättningen och spridningen av många växter i världens regnskogar.

Problemet är att många av arterna lever i några av världens fattigaste länder. Men fortlevnaden för de flesta av dem skulle ändå kunna säkras om skyddet för nationalparker och reservat kunde förbättras. Ett globalt uppvaknande krävs enligt studien, annars kommer många arter att försvinna de kommande 25 åren.

Primater

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV