Radar · Nyhet

Utdelad koldioxidskatt kan bli MP-politik

Dela ut pengarna från höjd koldioxidskatt jämnt till varje medborgare. Det föreslås i en motion till MP-kongressen som ett sätt att göra skatten mer populär. Tanken är att utsläpp därmed ska kunna beskattas hårdare.

Grön skatteväxling – höjd skatt på sådant som skadar miljön och sänkt skatt på arbete – är sedan länge Miljöpartiets politik. Nu vill flera miljöpartister ta idén ett steg vidare. I en motion till kongressen i maj föreslås att när koldioxidskatten höjs ska staten dela ut intäkterna jämnt till varje medborgare.

Genom att på ett tydligt sätt låta pengarna gå tillbaka till medborgarna är förhoppningen att stödet för ytterligare höjningar ska öka.

– Koldioxidskatt är ett effektivt sätt att minska utsläppen. Rent tekniskt vore det bra att höja den rejält för att klara klimatmålen. Samtidigt vet vi vilken debatt det blir varje gång man vill göra det dyrare att köra bil eller flyga, säger Linus Pettersson Lakso som skrivit motionen.

MP-riksdagsledamöterna Stefan Nilsson och Niclas Malmberg har redan skrivit en riksdagsmotion i frågan, men nu vill Linus Pettersson Lakso att partiet ställer sig bakom och gör det till en valfråga 2018. Han menar att det förutom klimatet handlar om att öka jämlikheten.

– Man pratar ofta om vem som har råd att vara miljövänlig, men i verkligheten är det tvärtom, att de som tjänar mer släpper ut mer. Koldioxidskatt som delas ut till medborgarna får då en utjämnande effekt. Det är viktigt i en tid när ojämlikheten skenar, säger Linus Pettersson Lakso.

Karin Svensson Smith riksdagsledamot för miljöpartiet och ordförande i trafikutskottet är däremot skeptisk till förslaget.
– Det fungerar säkert bra i andra länder. Men efter åtta år med Alliansens skattesänkningar behöver vi använda intäkterna till nya järnvägar och andra klimatinvesteringar, säger hon.