Glöd · Debatt

Upp på barrikaderna, Margot Wallström

DEBATT 2017–2018 kommer Sverige att sitta i FNs säkerhetsråd tillsammans med de 5 permanenta medlemmarna och ytterligare 9 ickepermanenta medlemsländer. Det är stort. Jättestort. FN har hela 193 medlemsländer så om alla ska få vara med i säkerhetsrådet med något sånär jämna mellanrum kommer det att ta väldigt många år innan det är vår tur igen.

Den första månaden svingar Sveriges utrikesminister Margot Wallström dessutom ordförandeklubban. Nu har vi världens möjlighet att visa vad feministisk utrikespolitik är, och förhoppningsvis kunna sprida den över världen. Vi är först i världen med att ha en feministisk utrikespolitik och det ska vi vara mycket stolta över, det är modigt.

Feministisk utrikespolitik är en politik som aktivt verkar för att världens alla kvinnor och flickor fullt ut ska omfattas av de mänskliga rättigheterna. Det är alltför många kvinnor och flickor som i dag inte har möjlighet till utbildning och sjuk- och hälsovård. Det är i dag fortfarande alltför många kvinnor och flickor som måste böja sig för vad män i deras närhet bestämmer för dem. Vem de ska gifta sig med är bara ett exempel. Det är fortfarande för många kvinnor som förblir omyndiga livet ut.

Det är en politik som arbetar för att inga av världens kvinnor ska utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, varken i hemmet och som en psykisk terror i krig och konflikter. Det finns länder där sexuellt våld mot kvinnor är befriat från straff. En sådan orättvisa arbetar en feministisk utrikespolitik aktivt för att få bort.

En feministisk utrikespolitik verkar för att kvinnor och flickor i hela världen ska få vara med som jämlika aktörer i fredsprocesser och fredsfrämjande insatser för att förebygga och lösa konflikter och för att bidra till att bygga fred efter att konflikter avslutats.

Det är också en politik som stöttar och hjälper världens kvinnor att ta plats i politiska organisationer, som hjälper dem ta makten över sina liv, ekonomiskt och socialt, i arbetsliv och i samhället. En jämställd värld har större förutsättningar att uppfylla Agenda 2030-målen om hållbar utveckling.

Situationen i världen kräver en feministisk utrikespolitik som syftar till att stärka kvinnors rättigheter och representation. Genom att göra kvinnor delaktiga i samhället kan vi få ett mer hållbart samhälle.

Så, Margot Wallström. Upp på barrikaderna, sprid budskapet om feministisk utrikespolitik så vi får en reell möjlighet att nå en värld i fred.