Glöd · Panelen

Vad tycker ni om Barack Obamas åtta år vid makten?

USA byter president i dag. Vad tycker ni om Barack Obamas åtta år vid makten? Blev det någon ”change”?

– Min på långt håll skapade bild är att Obama gjort enormt mycket för många enbart genom att kandidera, bli vald och omvald. Han utgör ett gott exempel som person, pappa, partner, yrkesperson och president. Och det han ville åstadkomma med vårdreformen är föredömligt i ett land där alla fostras att tänka på sig själva i första hand. Han har som första svarta amerikanska president skapat en eftersträvansvärd ledarprofil och tillfört ämbetet kvalitéer och en värdighet som alla efterföljande – och tidigare – presidenter kommer att jämföras med. Helt i nivå med haussen kring Kennedy.

Lena Carlberg, 48 år, journalist, Östhammar

– Obama fick bara genom en liten del politiska beslut, till exempel om hälsopolitik och klimat. Det utrikespolitiska resultatet är tvivelaktigt, och att sådant som Guantánamo finns kvar är skamligt. Däremot visade han personlig integritet och inspirerade otaliga människor till ett samhällsengagemang som kan visa sig bli den viktigaste delen av hans arv i framtiden.

Annette Chapligin, 40 år, aktiv i RSMH, Aspergerrörelsen norra Småland

– Jag är personligen lite kluven i fråga om vad Obama åstadkom eller ej. Iran-dealen var en stor framgång, att han inte lyckades stänga ner Guantánamo ett misslyckande. Även med sina brister var han dock en klart bättre president än sin föregångare.

Alexandra Papamanoli, 25 år, integrationskonsulent, Borås