Nyhetsmagasinet Syre Nummer 131 fredag, 20 januari 2017
Radar – Nyhet

Kvinnors inkomster långt efter

Utvecklingen mot en värld där kvinnors arbetsinsatser värderas lika högt som männens går mycket långsamt. Enligt Oxfams nya rapport om de globala orättvisorna skulle det i nuvarande takt ta 170 år innan kvinnor får lika mycket betalt som män.

Den nya rapporten från biståndsorganisationen Oxfam visar att åtta personer, alla män, äger lika mycket som den fattigaste hälften av världens befolkning på 3,6 miljarder människor.

Rapportförfattarna lyfter särskilt fram kvinnornas situation och Anna Ratcliff vid Oxfam säger till IPS att kvinnor lever i en mycket utsatt position i stora delar av världen.

– De utgör en majoritet av dem som arbetar med de sämst betalda och mest otrygga jobben, samtidigt som de ansvarar för det mesta av det obetalda arbetet. Och detta är ingen slump, den rådande ekonomiska modellen är beroende av denna arbetskraft som är billig eller gratis.

De som är allra mest utsatta för orättvisor är kvinnor på landsbygden, som ofta är bönder. Enligt EUs biståndskommissionär Neven Mimica skulle också världens jordbruksproduktion öka med nästan en tredjedel om kvinnor fick tillgång till samma resurser som männen.

– Resultatet skulle bli att upp emot 150 miljoner färre människor i världen tvingades gå hungriga, sa Neven Mimica nyligen vid ett högnivåmöte mellan flera FN-organ och EU-kommissionen.

Över hela världen är det ett återkommande fenomen att kvinnor inte ges möjlighet att äga sina jordbruksmarker, eller tilldelas sämre jordar. Färre än 20 procent av världens markägare är kvinnor.


Nummer 131 fre 20/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 131

fre 20/1-17 Fler nummer