Nyhetsmagasinet Syre Nummer 131 fredag, 20 januari 2017
Glöd – Debatt

Europa behöver flexibelt samarbete

DEBATT Vi deltagare från olika rörelser på EU-kritiska strategimötet i Göteborg 7 januari 2017 uppmanar till motstånd mot EUs nyliberalism och militarisering. I Sverige och Europa behövs en internationalistisk EU-kritik. Drömmen om en allt fastare sammanslutning mot ett federalt EU har gått i kras. Istället behövs ett flexibelt samarbete i Europa och dess omvärld för solidaritet, fred, social rättvisa och miljö.

Vi deltagare från olika rörelser på det EU-kritiska strategimötet i Göteborg 7 januari 2017 uppmanar till motstånd mot EUs nyliberalism och militarisering. I Sverige och Europa behövs en internationalistisk EU-kritik. Drömmen om en allt fastare sammanslutning mot ett federalt EU har gått i kras. Istället behövs ett flexibelt samarbete i Europa och dess omvärld för solidaritet, fred, social rättvisa och miljö.

Vi har diskuterat en sådan internationalistisk EU-kritik på flera områden. Det har gällt gemensam välfärd och sociala rättigheter, den allt tätare sammanvävningen av EU och Nato, polarisering väst–öst och en politik för fred, handels- och investeringsavtal som TTIP och Ceta, rasism och flyktingkris och en EU-kritik som är progressiv, euro- och skuldkris, samt EU-projektet som helhet, federalism, tillbaka till nationalstaten eller något tredje alternativ.

Vår ambition är att mötet kan bli startpunkt för en bättre samordning av den nödvändiga progressiva EU-kritiken i Sverige. Vi inbjuder till fortlöpande samordning för att sprida information och ordna aktiviteter i Sverige och internationellt.

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3 500 tecken (inklusive mellanslag) men håller du dig under 2 500 tecken har du större chans att få in texten. Vi förbehåller oss också rätten att korta texter som är längre. Skicka gärna med en porträttbild (ansiktsbild framifrån) och en presentation av dig själv. Normalt publicerar vi inte texter under pseudonym.


Nummer 131 fre 20/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 131

fre 20/1-17 Fler nummer