Nyhetsmagasinet Syre Nummer 131 fredag, 20 januari 2017
Radar – Nyhet

Anti-terrorlagarna breder ut sig

En mängd nya anti-terrorlagar som i snabb takt antagits i EU kränker mänskliga rättigheter och underminerar grundläggande friheter. Det menar Amnesty som i en ny rapport visar att framsteg som kommit av hårt arbete nu monteras ned.

Rapporten är baserad på över två års resear ch-ar bete i 14 EU-länder och av analyser av initativ på både internationell nivå och EU-nivå.

– I kölvattnet efter en serie fruktansvärda attacker, från Paris till Berlin, har regeringar forcerat fram en mängd oproportionerliga och diskriminerande lagar, säger John Dalhuisen, chef Amnesty Internationals Europaavdelning, i ett pressmeddelande.

I flera länder har anti-terrorismåtgärder undergrävt rättsstaten, förstärkt den exekutiva makten, begränsat yttrandefriheten och utsatt alla invånare för i det närmaste obehindrad övervakning från regeringen menar Amnesty. Effekterna som lagarna har fått för utländska personer och för etniska och religiösa minoriteter har varit särskilt allvarliga.

I bland annat Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Österrike, Belgien och Nederländerna finns nu möjlighet till massavlyssning och att samla data om miljontals människor.

– Medan terrorhotet är verkligt och alltid måste bemötas kraftfullt, är regeringars roll att se till att alla människor har möjlighet att utöva sina rättigheter i säkerhet, snarare än att begränsa dessa rättigheter med hänvisning till ”säkerheten”, säger Johan Dalhuisen.


Nummer 131 fre 20/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 131

fre 20/1-17 Fler nummer