Nyhetsmagasinet Syre Nummer 130 tisdag, 17 januari 2017
Zoom

Trumps tillträde oroar fracking-motståndare

Earl Hatley säger sig inte längre kunna besöka sina ägor i delstaten Oklahoma i USA. Orsaken är den omfattande utvinning av naturgas med hjälp av så kallad fracking som pågår i området – en teknik som kritiker befarar ska få ytterligare ett uppsving genom Donald Trumps tillträde som president.

– Fracking är skadligt för vattenresurser, naturliv och fastighetsvärden. Det utlöser jordskalv på platser där det inte förekom tidigare. Under de senaste tio åren har det skakat mer och mer i närheten av borrhålen. Den dåliga lukten gör mig illamående, säger Earl Hatley till IPS.

Som motståndare till fracking har han varit med och grundat den lokala miljöorganisationen Local Environmental Action Demanded. Earl Hatley, som har släkt som tillhör USAs ursprungsbefolkning, äger marker i Payne som han säger sig inte kunna besöka längre på grund av utsläppen i samband med utvinningen.

– Olje- och gasindustrin bränner den överflödiga gasen och gör inga kontroller av några läckor eftersom det inte finns några regler i Oklahoma som kräver att detta görs, säger Earl Hatley.

I delstaten Oklahoma pågår utvinning av naturgas vid 50 000 borrhål, och fracking används vid närmare 4 000 av platserna. Minst 200 av dessa finns i Payne.

Fracking, eller hydraulisk sprickbildning, går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager i berggrunden. Den gas som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan. Miljöorganisationer menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer klimatpåverkande gaser frigörs dessutom vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen.

De som kämpar mot metoden i Oklahoma, och fler andra amerikanska delstater, är oroade över framtiden. Detta eftersom Donald Trump, som tillträder på fredag den 20 januari, har lovat att ytterligare satsa på fossila bränslen, trots de miljöeffekter detta skulle medföra.

USA är redan nu det land i världen som producerar mest skifferolja och skiffergas.

– Trump skickar signaler om det stöd industrin kan vänta sig, vilket kommer att förvärra de redan kända konsekvenserna av fracking – som föroreningar av vatten och stora utsläpp av metangas, säger den argentinske miljöaktivisten Daniel Taillant.

IPS träffade nyligen Daniel Taillant, ordförande för miljöorganisationen CHRE, i samband med ett möte om frackingindustrin som hölls i Little Rock, huvudstad i delstaten Arkansas i södra USA.

Flera studier har visat de skadliga effekter som fracking har på vattentillgångar och marker. Många geologer menar dessutom att metoden även kan utlösa jordskalv.

För frackingindustrin kan dock den nya presidentens tillträde innebära goda tider. Donald Trump har tidigare meddelat att han kommer att satsa på sektorn, trots de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna.

Organisationerna Concerned Health Professionals of New York och Physicians for Social Responsibility har samlat uppgifter från 685 vetenskapliga studier som genomförts mellan 2009 och 2015 och som alla lyft fram metodens skadliga verkningar på vatten, miljö och människors hälsa.

Utvinning av naturgas i Damascus i delstaten Arkansas i södra USA. Foto: Emilio Godoy/IPS

Fracking leder till enorma mängder av flytande avfall som måste renas, samt till stora utsläpp av metangas, som är en mycket värre växthusgas än koldioxid.

Samtidigt har fler än 100 rättsliga processer sedan år 2011 inletts av människor som blivit drabbade av fracking, enligt en sammanställning av forskaren Blake Watson.

Inställningen till fracking skiljer sig åt mellan olika regioner i USA. I delstaterna Vermont och New York är tekniken förbjuden, liksom i flera orter och städer i Kalifornien och Florida. I Colorado har istället de förbud som införts av två städer hävts av en högre instans och i Texas tillåts inga lokala förbud mot fracking.

– Motståndet mot fracking har vuxit på senare år, eftersom kunskaperna vuxit och bevisen för de skadliga effekterna har blivit fler, säger Andrew Grinberg vid organisationen Clean Water Action.

Earl Hatley i Oklahoma menar att motståndet mot industrin även växer på grund av rapporterna om den ökande seismiska aktiviteten som följer i dess spår.

– Men människor är rädda eftersom industrin är så mäktig, säger han.

I Oklahoma har 1 900 mindre jordskalv rapporterats sedan 2015. Orsaken är enligt kritiker det spillvatten som frackingindustrin spolar ner i djupa hål under marken.


Nummer 130 tis 17/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 130

tis 17/1-17 Fler nummer