Glöd · Panelen

Panelen: Flersamma relationer

I tisdagens Syre önskar sig Rut Blomqvist inför 2017 en politik som erkänner flersamma relationer – till exempel att man ska kunna gifta sig med mer än en. Vad tycker du om det?

–Absolut! Tittar man på djurvärlden är monogama heterosexuella relationer snarare en avvikelse än en norm, varför ska det vara annorlunda för oss? Människor ska själva kunna välja vilken partner de ska ha och också hur många. Så länge det förekommer samtycke ska inte kön eller antal personer spela roll i våra relationer.

Alexandra Papamanoli, 25 år, integrationskonsulent, Borås

– I dag lever många inte längre i traditionella kärnfamiljer. Våra regelverk kring äktenskap, arv och samlevnad är ett lappverk som inte riktigt fyller behoven i den verklighet vi lever i. Det skulle behövas genomgripande förändringar för en sammanhållen lagstiftning, som fungerar och ger trygghet för alla familjeformer. Jag är lite besviken på att vår regering inte orkat ta sig an det arbetet fullt ut.

Rejn Karlgren, 40 år, kommunalråd för MP, Sandviken

– Ideologiskt har jag inga problem med det, men som Rut Blomqvist själv påpekar finns en del praktiska problem. Giftermål som skulle kunna ingås av flera för ju också flera juridiska implikationer med sig (arvsrätt, arvsordning, delad äganderätt). Man bör också specificera exakt vilka implikationer, för att verkligen frigöra oss från idén om hur relationer ”ska vara”.

Olle Hilborn, 31 år, kognitionsvetare och spelutvecklare, Jämjö

Läs Rut Blomqvists ledare här:

https://tidningensyre.se/2017/nummer-128/fler-mandlar-groten-ar/