Radar · Nyhet

Kris för fossilbolagen

Fallande energipriser ger fossilindustrin bekymmer. I Storbritannien gick rekordmånga olje- och gasföretag i konkurs förra året och när den förnybara energin nu växer kan utvecklingen fortsätta.

16 brittiska olje- och gasbolag gick i konkurs 2016, enligt tidningen Independent. Det är fler än någonsin tidigare. Så sent som 2012 gick inte ett enda av landets olje- eller gasbolag omkull. Konkurserna kan ses i ljuset av att oljepriset i fjol föll till under 50 dollar per fat, jämfört med nivåer på över 120 dollar per fat 2011.

Följaktligen är det inte bara den brittiska fossilindustrin som har bekymmer. Det senaste året har det bland annat rapporterats om tiotusentals förlorade jobb i den norska oljebranschen och vinstras för världens största oljebolag Exxon.

Hur oljepriset kommer att utvecklas framöver finns olika bedömningar av. Ett tänkbart scenario är att det fortsätter falla då tillgången på förnybar energi nu växer snabbt i stora delar av världen. Vissa bedömare tror på ett oljepris långt under dagens nivå de kommande åren. Thierry Lepercq, forskningschef på det franska energibolaget Engie, spår att utvecklingen av förnybar energi kan pressa priset under tio dollar per fat.

– Löftet om ändlös och fri energi är här, säger han till Independent.

Alla är dock inte lika optimistiska vad gäller omställningen till det förnybara. Joseph Dutton, energiforskare vid Exeter-universitetet, påpekar att omställningstakten skiljer sig åt mellan olika sektorer.

– Det är en verklig kamp mellan fossila bränslen och förnybart när det gäller elproduktion. Men när det kommer till transporter, är vi långt ifrån där vi behöver vara för att tackla klimatförändringarna, säger han till Independent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV