Nyhetsmagasinet Syre Nummer 129 fredag, 13 januari 2017
Radar – Nyhet

Energikommissionen i mål

I veckan presenterade energiminister Ibrahim Baylan (S) Energikommissionens slutbetänkande. Den innehåller inga direkta nyheter utan består av förslag som utgår från den blocköverskridande överenskommelsen från i somras.

Nu återstår att få de 12 förslagen och 30 bedömningarna godkända av riksdagen. En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 ”inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp” skriver regeringen i en kommentar på sin hemsida. Nu tillsätts en genomförandegrupp med med de partier som slöt överenskommelsen.

– De förslag och bedömningar som kommissionen lägger fram skapar en bra grund för den framtida energipolitiken. Nu är det upp till regering och riksdag att fatta skarpa politiska beslut, säger Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy.


Nummer 129 fre 13/1-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 129

fre 13/1-17 Fler nummer