Glöd · Debatt

Göteborg missar solkraften

DEBATT. Det kunde ha funnits en miljon kvadratmeter solceller i Göteborg. Tvärs emot globala trender och internationella klimatåtaganden byggde Göteborg Energi Gobigas 1 istället.

Frågan är: hur kommer det sig att det inte finns solceller på taken i Göteborg? Det finns ingen sol säger skeptikerna, men Falkenberg bygger en MW solceller längs motorvägen. Skeptikerna säger inget om Gobigas för närmare 1,5 miljarder, som slukar stubbar och träd i ofantliga mängder, vilka inte finns i Göteborg.

För att förstå det hela måste man först ha klart för sig att Göteborg Energi (GE) är ett
 vinstdrivande företag som säljer el och fjärrvärme. Att GE då ska underlätta för medborgarna genom att stödja lokal solenergi går stick i stäv med företagets affärside. Det är så att varje enskild solcell som göteborgarna monterar minskar GEs möjlighet att fakturera, intäkten minskas vilket företagsmässigt inte är bra.

Grunden är att Gobigas var och är ett dyrt prestigebygge. I april 2016 hade Gobigas kostat 1 250 miljoner. I december 2015 beslutades en direktavskrivning på ofantliga 850 miljoner kronor ner till noll kronor. Sveriges största direktavskrivning genom tiderna. Ingen gas produceras ännu, dec 2016. Gobigas fortsätter att kosta flera hundra miljoner varje år i drift och underhåll.

Gobigas ligger strax väster om Älvsborgsbron intill naturreservatet Rya skog och ska omvandla skogsprodukter, stubbar, flis och grenar till biogas. Det finns ingen råvara i närheten, inte ens inom tio mil. Det sägs att stubbarna skeppas från Kanada och körs med lastbil långa sträckor i Sverige.

Göteborgs Energi har med berått mod byggt en kemisk processindustri i lovart om och inte långt från centrum av Göteborg, en växande halvmiljonstad. Vi ska nu med ett enkelt räkneexempel visa vad göteborgarna kunde ha fått istället för avgaser, utsläpp, transporter och en stor skuld.
Vad hade hänt om GE hade använt de 1 250 miljonerna till solenergi istället?

Marknadspriset för färdiginstallerade solcellsanläggningar ligger på cirka 12 000 kr/kW. Gobigaspengarna hade räckt till 100 000 kW solceller, vilket motsvarar cirka 700 000 m2 eller till 25 000 tak med 4 kW solceller på varje. 100 000 kW solceller i Göteborgsområdet genererar cirka 100 000 000 kWh/ år i Göteborgsområdet. Med ett värde av 1 kr/kWh ger det en intäkt på 100 miljoner kr/år.

GE kunde alltså gratis ha bekostat och fritt installerat 700 000 m2 solceller på göteborgarnas tak till samma pengar som har försvunnit i Gobigas. Som sagt, ett enkelt räknestycke.

 Detta hade blivit ett monument att tala om. GE hade då satt Göteborg på en internationell energi- och miljökarta.

Varför blev det då Gobigas med stubbar och träd istället för solceller till Göteborgarna?

 Den avgörande skillnaden är att lokala solceller minskar GEs möjlighet att fakturera och storskaliga gasverk läggs på medborgarnas fakturor för fjärrvärme och el, det ökar faktureringen och därmed omsättningen. Lokal solenergi som inte passerar elmätaren minskar fakturering och minskar elbilagens vinst. Denna realitet, detta faktum begränsas inte till Göteborgs Energi, detta gäller för alla kommersiella elbolag både privata och offentliga – fakturering först. Fallet Gobigas är en bra fingervisare om hur fel det kan bli.

Det finns naturligtvis massor med människor som försvarar Gobigas, de allra flesta av rent egenintresse, tro på politikerna eller av ren okunskap. Det kan vara forskare som vill forska, konsulter och leverantörer som vill fakturera, och mycket annat. Kvar står faktumet att för samma pengar kunde Göteborg haft en av världens största distribuerade solcellsanläggningar.