Radar · Nyhet

Västsahara-dom försämrar EUs relation med Marocko

Strax före jul fastslog Europadomstolen att EUs handelsavtal med Marocko inte bör inkludera västsahariskt territorium, med hänvisning till internationell rätt. Inga handelsavtal som inkluderar delar av Västsahara, som Marocko ockuperar sedan 1970-talet, bör undertecknas, fastslog domen.

Mohammed Sidati, EU-representant för Västsaharas befrielserörelse Polisario, skriver i tidningen Politico att domen ökar pressen på EUs medlemsstater att säkra så att inga avtal eller EU-finansierade projekt i Marocko bidrar till landets fortsatta annektering av sitt södra grannland.

– Det innebär att matprodukter som tomater och fisk som kommer från Västsahara inte kan säljas som marockanska varor, menar Sidati och tillägger att Polisario ”ser fram emot ett närmare samarbete med EU och det internationella samfundet för att säkra rättvisa och fred i Västsahara”.

Statsminister Stefan Löfven gick till val 2014 med löfte om att som första västland erkänna Västsahara. Det har ännu inte skett och i EU blockerar tunga röster som Frankrike och Spanien förslag och initiativ som sticker regeringen i Rabat alltför mycket i ögonen.

Klart är ändå att Europadomstolens dom har gett Marocko kalla fötter: relationerna med europeiska institutioner frystes i protest mot vad nyhetsbyrån News Europe kallar ”EUs starka ställningstagande mot Marocko”.

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, välkomnar emellertid det juridiska stödet för Västsahara och dess naturtillgångar.

– Domen visar tydligt att Västsahara inte är en del av Marocko och att inga EU–Marocko-avtal kan inkludera dess territorium, säger Valero till tidningen Forbes.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV