Radar · Nyhet

Pengar bättre än matpaket

Att ge fattiga pengar i handen är mycket mer kostnadseffektivt än att dela ut matpaket och annan handfast nödhjälp rapporterar Sveriges Radio.
Slutsatsen baseras på ett stort antal studier och de största biståndsorganisationerna och givarländerna, som Sverige, har därför lovat att snabbt öka kontantstödet. Sida har de senaste fem åren gett mer än två miljarder som kontantbidrag.

– Fattiga människor gör kloka val, de använder pengar till sådant som är viktigt för sin familj över lag, säger Ulrika Lång som är biståndsrådgivare på Sida inom sociala trygghetssystem till Sveriges Radio.

Pengar i handen är dock inte ett bra alternativ i alla sammanhang. Enligt radioinslaget fungerar det dåligt som stöd för att öka folks säkerhet och jämställdhet, eller där det behövs bättre sanitet och vaccinationsprogram. Men hjälpformen skulle kunna öka kraftigt från dagens sex procent av den globala biståndsbudgeten.