Glöd · Panelen

Panelen

I tisdagens ledare önskar sig Valdemar
Möller ett samhälle som inte drabbas av panik när folk försöker fly hit. Vad tycker du behövs för att vi ska nå dit?

Tydliga regler för infödda och invandrare. Tydliga ord av samhällsaktörer på alla nivåer för medmänsklighet. Lugn och förnuft i debatten. Medling i internationella konfliktprocesser. Och allra viktigast: Strukturera invandringen så att personliga möten mellan människorna måste ske, till exempel via fadderskap, församlingar, föreningar, byalag, praktik eller liknande.

Annette Chapligin, 40 år, aktiv i RSMH, Aspergerrörelsen norra Småland

Engagemang på alla nivåer.

Felix Larsvik, 19 år, studerande, Stockholm

Här kunde ditt svar stått. Om du också vill vara med i vår panel, skicka ett mejl till glod@tidningensyre.se. Bifoga lite information om vilka ämnen du är intresserad av, vem du är och en tydlig porträttbild.