Radar · Nyhet

Förbud mot utvinning av gas och olja utreds

Regeringen överväger ett förbud mot utvinning av olja och har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda frågan rapporterar tidningen Altinget.

Detta välkomnas på Öland där kommunerna vill stoppa ett bolag som vill leta skiffergas och fått undersökningstillstånd för detta.

– Det finns en stor risk att grundvattnet kontamineras redan vid provborrningar. Det går inte att riskera det, säger kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) till Altinget.

Centerpartiet och Vänsterpartiet driver frågan om ett förbud. Även Miljöpartiet har gjort det som enskilt parti men i regeringsöverenskommelsen stannade det vid skrivelsen om att ”inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas”.