Radar · Nyhet

Sverige bjuder in till krigsdebatt i FN

Från och med nu är Sverige en av medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Under januari månad är Sverige dessutom rådets ordförande.

”Vi kan inte ignorera varningssignaler, för att i nästa stund lägga till ytterligare väpnade konflikter – och mänskligt lidande – på säkerhetsrådets dagordning”, skriver Wallström.
Hon nämner också att Sverige vill försöka ändra på vetorätten som säkerhetsrådets fem permanenta medlemsländer – USA, Storbritannien, Ryssland, Kina och Frankrike – har.
”Vetoanvändningen i säkerhetsrådet måste begränsas – särskilt vid situationer av massövergrepp som i Syrien”, skriver hon.
Sverige kommer att sitta i säkerhetsrådet under två år.