Radar · Nyhet

Barnarbete i klädfabriker trots framsteg

Arbetsveckor på 64 timmar är verklighet för många barn från slumområden i Bangladesh, visar en ny rapport. Klädfabriker – som anlitas av många västerländska bolag – är de vanligaste arbetsplatserna.

Bangladesh har framgångsrikt lyckats minska fattigdomen och förekomsten av barnarbete i landet de senaste åren, visar nationell statistik. Men bakom de ljusa siffrorna finns en mer komplex verklighet, konstaterar den brittiska organisationen Overseas development institute (ODI) i en ny rapport om barnarbete bland boende i huvudstaden Dhakas växande slumområden.
15 procent av barnen mellan 6 och 14 år arbetar heltid, slår ODI fast efter att ha genomfört tusentals intervjuer med barn och deras föräldrar. Alltså nästan var sjunde barn.

Baserat på resultaten från andra studier hade ODI väntat sig att siffran skulle vara omkring 5 procent.

– Men det visade sig alltså vara tre gånger så många, sade Maria Quattri, en av författarna, vid ett seminarium i samband med att rapporten släpptes.

Den genomsnittliga arbetsveckan för barnen är 64 timmar. Det kan jämföras med de 42 timmar i veckan med lätt arbete som Bangladesh lagstiftning tillåter för barn.

– De här barnen arbetar 6-7 dagar i veckan, 11-12 timmar per dag. Det säger sig självt att de är utmattade och att det är svårt för dem att kombinera skolgång och arbete.

En majoritet av barnen säger att de jobbar för att bidra till familjens försörjning – sätta mat på bordet helt enkelt. Men en del uppger också att de inte vill gå i skolan. Skolorna i slumområden har enligt Maria Quattri svårt att få barnen att stanna kvar, och kvaliteten på utbildningen är låg.
Enligt biståndsorganisationen Brac, som varit med och tagit fram rapporten, utnyttjar skrupellösa arbetsgivare läget och anställer barn, som är billigare arbetskraft än vuxna och inte ställer krav eller protesterar mot övergrepp. Vanligaste arbetsplatserna finns inom textilindustrin, bland annat i fabriker som tillverkar kläder.
Lika många barn från slumområden som jobbar gör ingenting, de går varken i skolan eller arbetar. Ju äldre barnen blir, desto fler arbetar. Slutsatsen i rapporten är att vartannat barn över 14 år jobbar heltid.

Bangladesh ekonomi