Radar · Nyhet

”Företagen vill ha långsiktiga spelregler”

Växthusgasutsläppen i Västra Götalandsregionen ska minska med 80 procent till 2030 från 1990 års nivåer, enligt regionens egna mål. Det är en drastisk omdaning som ska ske på bara 13 år. Är det görbart? I en serie intervjuer möter Syre Göteborg klimatprofiler i Göteborgsområdet för att ta tempen på omställningen. I dag Johan Trouvé, VD för Västsvenska handelskammaren och medlem i Västra Götalands nya klimatråd som du kunde läsa om på sidan 4.

Hur ställer sig det svenska näringslivet till att ställa om i dag?

– Jag tror att näringslivet är mer positiva till att ställa om än vad både allmänhet och framför allt politiker tror. Det är en omställning på gång i hela världen, och de företag som är medvetna om den, tänker till själva och gör saker i den takt de har förmåga till, de kommer långsiktigt att klara sig mycket bättre än de som kommer att tvingas in i någonting i framtiden. Jag är ganska övertygad om att man har en beredskap, en förståelse och en vilja.

Försöker ni inom näringslivet att förmedla den här viljan till politikerna?

– Ja, det gör vi. Men nu är det ju så att näringslivet röstar inte, utan det gör privatpersoner. Det är dem som politikerna är mest lyhörda för, och för privatpersoner är inte omställning till ett klimatsmartare samhälle tillräckligt mycket i fokus.

Hur hållbart är näringslivet i Västra Götaland i dag?

– Generellt tror jag att det är väldigt hållbart. Många branscher har jobbat med de här frågorna under lång tid och hållbarhet är definitivt ingenting nytt. Ett tag hade man miljöansvariga – jag var själv en sådan tidigare – men nu hör jag många företag säga att hållbarheten inte är något som en enskild person ska ha ansvar för, utan det ska genomsyra allt de gör. Så min uppfattning är att vi är väldigt duktiga och det finns ju många företag som redan går före.

Kan du ge några exempel på sådana företag?

– Oj, hur många som helst. Volvo är ett jättebra exempel som ska ha den första klimatneutrala tillverkningen (till år 2025, reds. anm.) Det är helt fantastiskt. Och nyligen har två rederier som ägs av familjer på Donsö beställt elva nya fartyg som ska drivas på LNG.

Den där LNG-terminalen har ju blivit hårt kritiserad från miljörörelsehåll. De menar att det är fel väg att satsa på ännu ett fossilt bränsle istället för på förnybar energi.

– När jag jobbade inom transportsektorn på 90-talet sade de samma sak, men det är tekniskt väldigt svårt och inte ens i närheten av vad man kan klara av ekonomiskt än så länge. Miljörörelsen får nog inse att man måste ta det stegvis.

Regionen har länge varit förknippad med den tunga industrin. Hur är viljan att ställa om där?

– Det är de själva som driver detta nu och utvecklar det. Jag uppfattar inte att det finns något motstånd utan att man är smarta, strategiska och har insett de krav som kommer.

Menar du att företagen går i bräschen snarare än politiken?

– Ja, jag tror att politikerna kommer i efterhand med lagar och regler för sådant som många företag har uppfyllt för längesen. Det är bättre att ge morötter till dem som redan har genomfört saker.

Vilka är de viktigaste områdena att satsa på om Västra Götaland ska bli fossilfritt?

– Det klassiska är att de som inte är så insatta i de här frågorna börjar sortera papper och använda båda sidorna när de kopierar. Men det är inte där klimatpåverkan ligger, utan det som verkligen betyder något för omställningen handlar om de stora och tunga processerna: stora godsflöden och hur människor tar sig till och från jobbet. Det är där vi hittar det; allting är kopplat till transport, i princip.

Ja, hur ser du på transportfrågan? Västsvenska handelskammaren har ju tidigare kritiserat Trafikverkets förslag till ny infrastrukturplan.

– Det ser mörkt ut, framför allt på järnvägssidan där vi har väldigt dåliga förbindelser till och från Göteborg. Det går fem ekrar ut från Göteborg, och av dem är det bara en som är en modern järnväg som fungerar. Två är av museistandard och två har bristande kapacitet. Det gör att vi har alldeles för låg andel kollektivtrafikresande in och ut i Göteborg, vilket genererar för mycket biltrafik som i sin tur genererar trafikstörningar och trängsel. Om inte järnvägen byts ut kommer vi aldrig att nå målet om fossiloberoende. Nu läggs en infrastrukturplan som ska gälla fram till 2029 – det är ett år före 2030 – och ingen av de här åtgärderna finns med i planen i dag.

Så vad krävs för att omställningen ska komma igång på riktigt?

– Det måste pekas med hela handen från de styrande politikerna. Kommer frågan upp på den politiska agendan engagerar det också privatpersoner. Från näringslivets håll önskar man sig också långsiktiga spelregler som inte ändras över mandatperioder, för det är något som företagen definitivt inte gillar. Man vill se att det lönar sig i längden att haka på arbetet och förbättra sig.

”Det måste pekas med hela handen från de styrande politikerna.”

Om Johan Trouvé