Radar · Nyhet

Nytt projekt ska stärka nyanlända tjejer

Nyanlända tjejer och kvinnor är en grupp som ofta hamnar i skymundan i samhället. Det nya projektet Interact vill lyfta fram deras röster och motverka fördomar mot utrikesfödda, bland annat genom mentorskap.

Det nya projektet Interact ska stötta nyanlända unga tjejer i att stärka sin identitet och självkänsla och hjälpa dem ut i studier och arbetsliv. Projektet drivs av ungdomsorganisationen KFUM, som fick idén när de gjorde en kartläggning av behoven hos nyanlända ungdomar i Göteborg.

– Vi gjorde intervjuer och enkäter och insåg snabbt att det var hos tjejerna som behoven fanns. Det finns ett glapp mellan hur snabbt en nyanländ tjej etablerar sig jämfört med en nyanländ kille. Därför bestämde vi oss för att satsa på dem, säger Lola Ahmed som är en av de ansvariga för KFUMs sociala verksamheter.

Interact kommer att arbeta utifrån tre huvudområden: mentorskap, sysselsättning och opinionsbildning. Genom mentorskapet ska tjejerna få hjälp och stöd av personer som förstår vad det innebär att vara ny i ett land.

– Det är meriterande om man själv eller ens föräldrar har kommit som nya till Sverige, men man kan också ha erfarenhet av att ha bott utomlands. Det viktiga är att man kan dela känslan av att vara ny och inte förstå allt, säger Lola Ahmed.

Utöver mentorskapet kommer man även att hjälpa deltagarna att hitta sysselsättning, till exempel genom att leta praktikplatser och göra studiebesök hos företag. Genom opinionsarbetet ska man också motverka fördomar och lyfta fram ickenormativa förebilder.

– Jag tror till exempel att många har en bild av att nyanlända tjejer är förtryckta och inte får göra vad de vill. Men alla som kommer till Sverige har haft liv innan dess som sett väldigt olika ut. Man kan inte dra alla över en kam, säger Lola Ahmed.

Redan har 117 tjejer anmält sitt intresse för Interact. Projektet har tre års garanterat stöd från Arvsfonden, men planerar att finnas kvar mycket längre än så. Ett av målen är att bli en kompletterande aktör till arbetsförmedlingen när det gäller att hjälpa nyanlända kvinnor ut i arbetslivet.