Radar · Nyhet

Goda utsikter för naturvården

2017 kommer att bli ett bra år för naturvården i Västra Götaland, meddelar länsstyrelsen. Fortsatt skötsel av naturreservaten, restaurering av betesmarker och tillgänglighetsarbete står nu på agendan.

Under 2016 fick länsstyrelsen i Västra Götaland markant ökade anslag från Naturvårdsverket, vilket gjorde att man kunde utöka de naturvårdande insatserna i bland annat länets naturreservat. Anslagen för 2017 är fortsatt stora, vilket gör att man nu kan fortsätta arbetet i samma omfattning som i fjol.

– Det är oerhört värdefullt för oss. Tidigare hade vi samma budget under nästan tio års tid, samtidigt som vi fick mellan 100 och 150 nya reservat att sköta, säger Jörel Holmberg, som arbetar på enheten för naturförvaltning vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

Pengarna kommer framför allt att användas till vanligt skötselarbete ihop med markägare och djurhållare. Många av naturreservaten ligger i attraktiva och småskaliga landskap där man inte kan jobba effektivt och rationellt, vilket gör att skötseln blir mer kostsam än i vanliga landskap. Man kommer även restaurera och stängsla igenväxta betesmarker samt satsa vidare på att tillgängliggöra reservaten, bland annat genom att bygga fler broar och spänger.

– Även toaletter är en viktig tillgänglighetsaspekt, framför allt för äldre människor. Om det inte finns en toalett i närheten kanske vissa inte vågar gå ut i naturen, säger Jörel Holmberg.

I fjol fick Västra Götaland sitt 500 naturreservat – Knäckekullarna med Falkberget i Vänersborgs kommun. Sammanlagt bildades 19 nya reservat under 2016, och prognosen pekar mot lika många i år.