Energi · Syre tipsar

Hallå där! …

... Torbjörn Vennström från Nätverket Klimatsverige som på måndag ordnar ett idémöte inför Klimatriksdagen 2018.

 

Berätta! Vad är Klimatsverige?

– Klimatsverige är ett nätverk och en enkel web-plattform för klimatengagerade organisationer i Sverige. I dag är omkring 60 organisationer anslutna. Syftet är att skapa samverkan för att få slagkraft i gemensamma manifestationer och aktiviteter.

Hur mår klimatet i dag?

– De indikatorer som tyder på global uppvärmning går åt fel håll. Temperaturen stiger, koldioxidhalten stiger snabbare än tidigare, och Arktis smälter snabbare än forskarnas tidigare bedömningar. De senaste bedömningarna är att världens utsläpp måste börja sjunka inom tre år för att vi ska ha någon chans att hindra världen från att bli mer än två grader varmare. Dessutom krävs att vi förmår begrava koldioxid som nu finns i atmosfären för att på sikt kunna stabilisera klimatet Det är inget problem för klimatet eller planeten i sig men för mänsklighetens möjligheter att utveckla och upprätthålla en global civilisation som klarar av att försörja 7, 8, 9 miljarder människor.

Vad innebär Klimatriksdagen?

– Klimatriksdagen vill se till att klimat och hållbarhet hamnar högt på agendan under valåret 2018. Vi har fått en klimatlag, men åtgärderna för att nå klimatlagens mål saknas i stor utsträckning fortfarande. Detta måste vi tala om. Höjdpunkten blir Klimatriksdagen 4–6 maj i Stockholm där vi debatterar klimatpolitik, möter innovatörer och forskare som söker lösningar och samlar gräsrötterna. Sedan ska resultatet ut i den stundande valrörelsen och alla politiker ska verkligen få visa korten i klimatpolitiken.

 

Inför Klimatriksdagen 2018