Radar · Nyhet

Göteborg får ersättning för dåliga spårvagnar

I slutet av förra veckan offentliggjordes domen kring tvisten mellan Göteborgs spårvägar och den italienska spårvagnstillverkaren Ansaldobreda. Båda parter döms att betala varandra, men Göteborg går 50 miljoner plus.

Den fleråriga konflikten verkar nu vara över. Det hela inleddes med att den italienska spårvagnstillverkaren levererade nya spårvagnar som inte klarade av klimatet i Göteborg, de rostade och var undermåliga på flera sätt. Göteborgs spårvägar poängterade detta för tillverkaren som åtog sig att åtgärda problemen, men efter inspektioner av de ”lagade” vagnarna kvarstod flera av de problem som Ansaldobreda skulle ha åtgärdat.

Göteborgs spårvägar poängterade detta för tillverkaren som åtog sig att åtgärda problemen, men efter inspektioner av de ”lagade” vagnarna kvarstod flera av de problem som Ansaldobreda skulle ha åtgärdat. Göteborgs spårvägar anlitade därför en extern aktör för att snabbare få vagnarna i drift och har därefter krävt ersättning för dessa och andra merkostnader som följd av de försenade och skadade vagnarna.

Skiljedomen från Stockholms handelskammare dömer Ansaldobreda att betala 190 miljoner kronor till Göteborg som i sin tur får betala omkring 140 miljoner tillbaka som följd av extraarbete och obetalda fakturor.

– Man hade alltid kunnat få mer eller mindre. Jag är nöjd, men skuttar inte, säger trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) till GP.

Domen går inte att överklaga.