Zoom

Växande intresse för solenergi i Göteborg

Solceller blir bara billigare och billigare och lyfts ofta upp som en del av lösningen för att möjliggöra en övergång från ett fossilt till förnybart samhälle. Så hur snabbt går omställningen i Göteborg? Främst verkar initiativen komma från många mindre, hängivna aktörer. Men även Göteborg energi beslutade nyligen att undersöka förutsättningarna för en solcellspark, på inrådan av ett medborgarförslag.

Tittar man på Solcellstoppen 2017, som tidigare i år listade antalet watt från installerade solceller i de svenska kommunerna, ser det inte så ljust ut för Göteborg. Staden hamnar bara på plats 200 med sina 5 installerade watt per invånare. På plats ett ligger Ödeshög, med 72,6 watt per person.

Varberg sticker också ut i statistiken tack vare att de förra året invigde Sveriges största solenergipark och hamnar på plats tre, med totalt 4 105 installerade kilowatt (66,6 watt per person). Men saker är på gång också i Göteborg. Efter ett medborgarförslag tidigare i år om att bygga en solcellspark i kommunen tittar nu Göteborg energi på alternativen.

Efter en internutredning beslutade styrelsen i förra veckan att gå vidare med en förstudie som tittar på vad en park skulle innebära i investerings- och driftskostnader. Utredningen som ligger till grund för beslutet pekar ut taket på Frölunda kulturhus och en markbaserad park vid vindkraftverket i Gårdsten som platser som ska undersökas närmare.

– Det vi behöver titta närmare på är vad det kostar vid olika platser. Ett alternativ kan vara att bygga vidare på den solcellsanläggning som lokalförvaltningen är på gång med på Frölunda kulturhus, eller en större markbaserad solcellspark. Det finns flera parametrar som behöver beaktas: dels vad själva bygget kommer att kosta och dels vilka driftskostnaderna kan bli. För även om solceller inte har några direkta driftskostnader så kan det handla om saker som ett eventuellt arrende, säkerhet eller att klippa omkringliggande gräs, säger Rebecca Palmgren som gjort den interna utredning som ligger till grund för Göteborg energis beslut.

Ger positiva signaler

Även om inget definitivt beslut är taget än innebär den fortsatta utredningen att intresset finns, så länge de ekonomiska förutsättningarna finns. Förstudien ska vara färdig senast den 30 mars nästa år, och om allt slår väl ut kan en solcellspark byggas och tas i drift under 2019. Gertrud Ingelman som skrev medborgarförslaget är försiktigt optimistisk.

– Det känns positivt att de beslutar om denna förstudie. Det är iallafall en början.

Hon hoppas att man kommer att ta till sig det hon skrev i sitt förslag om att också kunna visa upp parken för andra som går i tankar kring att sätta upp solceller. Hon nämner ETC els solcellspark på Tjörn som ett positivt exempel där allmänheten kan göra studiebesök. När det kommer till ägarformen hoppas hon att det ska bli möjligt att köpa andelar i parken.

– Jag är med och har en vindkraftsandel i Göteborg energi sedan tidigare. Och det skulle vara viktigt för mig att kunna plussa på detta och teckna andel också i solparken, säger hon.

Detta är något som Göteborg Energi har utgått ifrån, och i den interna utredningen visade enkätsvar från elkunderna att en stor majoritet var positiva till att äga andelar, speciellt om det också är lönsamt.

Gertrud Ingelman är sedan ett par år tillbaka aktiv i klimatrörelsen och ser solel som en viktig satsning för framtiden och för att minska fossilberoendet.

– Att jobba för solel är ett positivt sätt att skapa opinion, för det är något som kommunen faktiskt kan göra och borde göra. Göteborg kommer att behöva en massiv utbyggnad, säger hon.

Fler söker solcellsstöd

Och fler människor verkar gå i samma tankar. Från att ha varit något som bara de mest hängivna personerna satte upp på sina tak – av miljöskäl eller av tekniskt intresse – så har solceller gått till att bli något för alla, något du som villaägare kan spara pengar på.

Statistiken från länsstyrelsen är tydlig: mellan åren 2011 och 2016 ökade villaägarnas ansökningar om solcellsstöd i Göteborg femfaldigt, från 14 till 77 ansökningar. I år hade 66 ansökningar kommit in fram till början av november. Även gruppen Övriga ansökningar, som samlar bostadsrättsföreningar, företag, kommunala aktörer och hembygdsföreningar, ökade kraftigt: från 12 stycken år 2011 till 45 hittills i år. I och med att dessa aktörer ofta är större är den totala installerade effekten från deras solceller betydligt större. Men villaägarna är desto fler till antalet och kan driva marknaden framåt.

I somras lanserades sajten Solcellskollen.se, som riktar in sig på just denna grupp. Som Syre Göteborg tidigare skrivit om så är tanken att göra det lättare för privatpersoner att ta steget att installera solceller på sitt tak. Grundarna, tre ingenjörer från Chalmers, tyckte helt enkelt att kunskapsskillnaderna mellan företagarna och konsumenterna var för stor och att det behövdes en neutral sajt som hjälper konsumenterna i sina val. Genom att fylla i några uppgifter kan vem som helst räkna på sina egna möjligheter för solel och hitta leverantörer. Och fem månader efter start verkar sajten fylla sin funktion.

– Det går bra på olika sätt. Privatpersoner använder sajten och det är ju det ultimata målet. Det har också satts upp några anläggningar och flertalet är just nu inne i systemet. Det kan vara en relativt lång process med att ta in offerter och övertyga alla i familjen att det är en bra idé, säger Erik Wallnér, en av grundarna.

Grannskapet inspirerar

Förhoppningarna är att de snart också ska kunna lägga upp referenser på hemsidan från dem som redan satt upp solceller och på så sätt skapa en ökad trygghet för konsumenterna.

– Det finns många nya leverantörer och nya modeller på marknaden och när allt är nytt kan det vara bra att få hjälp och tips av de som redan gjort en installation, lite grann som ett digitalt grannskap, säger Erik Wallnér.

Ett riktigt grannskap som nu är på gång med solceller är Hisingen solenergiprojekt. Inspirationen kommer från ett liknande projekt i Uppsala och tanken är att gå ihop flera stycken, dels för att få grupprabatt på solcellerna, men också för att skapa ett nätverk.

– Man slipper krånglig administration och kan göra det lite roligare. Vi ordnade också solcellspubar, säger Jonas Nordström som ledde projektet i Uppsala och nu hjälper till och inspirerar också i Göteborg.

I december kommer man att summera intresset och börja med de första solcellsinstallationerna i gruppen.

– Vi räknar med mellan 5 och 15 personer, säger Jonas Nordström.

Lokalförvaltningen inom Göteborgs stad ska sätta upp solceller på Frölunda kulturhus tak, ett projekt som kan komma att utökas om Göteborg energi beslutar sig för att upprätta en solcellspark. Foto: Albin Olsson/Wikimedia commons

Solenergins nackdelar

Högre miljöpåverkan än vatten och vind: