Radar · Nyhet

Kommunnämnder ska mäta talartid med app

Har du någon gång suttit i ett möte där någon aldrig slutar prata? Och personen i fråga reflekterar inte över det hela själv? Den erfarenheten verkar åtminstone finnas på Göteborgs kommun, som ska ta hjälp av en app för att uppnå mer rättvisa möten.

Förra sommaren beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om att alla stadens nämnder och styrelser skulle börja mäta talartiden på minst tre möten i år för att få underlag till och skapa ett mer rättvist och jämställt talarklimat. Men det kan vara ett krångligt förfarande att mäta tiden manuellt. Därför ska kommunen nu använda appen Time to talk som hjälpmedel. Appen är utvecklad av Hans Ekbrand, lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap tillsammans med Fredrik Lindblad, doktorand på Chalmers och Jon Liinason som varit projektledare.

När man sätter på appen på mobilen, registrerar den hur lång tid mans- respektive kvinnoröster pratar, men ingenting spelas in av samtalet. Efteråt visas statistiken i form av två staplar.

– Det är i och för sig intressant om man mäter enskilda möten, men riktigt spännande blir det om organisationerna kan använda statistiken som ett verktyg i deras systematiska jämställdhetsarbete, säger Hans Ekbrand på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Enligt utvecklingsteamet finns tekniken redo för att registrera och sammanställa statistik från användarna, vilket kan utgöra underlag både för företags och kommuners arbete i frågorna samt forskning på området, men denna funktion är ännu inte aktiv. Appen är gratis och laddades ner 1 800 gånger förra året.