Radar · Nyhet

Mer kollektivtrafik 2018

Västtrafik vill öka resandet med två miljoner resor under 2018, och satsar nu 60 miljoner kronor på kollektivtrafiken. Samtidigt meddelar man att det också blir fler elbussar i länet.

Enligt Västtrafiks trafikplan för 2018, som nyligen fastslogs av styrelsen, ska antalet resor öka med två miljoner under nästa år. Därför lägger man nu 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik. De nya satsningarna träder i kraft den 10 december 2017.

– Vi fortsätter att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen. Det blir tätare turer och plats för fler kunder på många av våra linjer samtidigt som vi utvecklar kvälls- och helgtrafiken i prioriterade stråk och stadstrafiken, säger Västtrafiks enhetschef Mikael Olsson i ett pressmeddelande.

Enligt planen kommer det att bli fler spårvagnsturer på linjerna 2, 4, 6 och 9, och i busstrafiken utökas bland annat linje 25, 50 och 60 liksom svart, blå och röd express. Även färjeförbindelserna till södra skärgården blir fler på kvällstid och under vintern. För pendlare kommer det att startas en ny linje till Alingsås, ”Alingsåssnabben” och i Landvetter införs en ny buss mellan resecentret och flygplatsen.

I trafikplanen satsas det också på att öka framkomligheten i Göteborg under de kommande årens byggprojekt. Västtrafik gör även andra åtgärder för att öka resandet, som marknadsaktiviteter och förbättrad störningsinformation. Någon dag efter att trafikplanen antogs meddelade Västtrafik att man också ska införa fler elbussar i kollektivtrafiken, i enlighet med det uppdrag man fick från kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 2016. Man kommer att börja med linje 60 i Göteborg och linje 5 i Uddevalla, men även Borås, Lidköping och Mariestad finns med i planerna.

– Projektet kräver ett gott samarbete med kommuner, energibolag och trafikföretag för att det ska bli framgångsrikt. Vi kommer nu att arbeta med att förankra projektet hos samtliga medverkande parter innan genomförandet sker, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.