Radar · Nyhet

Villaområde offras för ny stadsdel i Sköndal

Stora Sköndal beskrivs som en modern blandstad med 4 400 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, förbättrad kollektivtrafik och en ny länk till Tyresövägen. Men för att bereda plats rivs ett helt villaområde nära en historisk vik.

På 1800-talet fungerade Drevviken som transportled för timmer och stod i direktkontakt med havet.

Intill sjön inhyser småhusområdet Skogsbyn 139 hyresvillor, vilka nu planeras rivas och ersättas med tätare byggda fastigheter.

Anledningen är knapra tider för stiftelsen Stora Sköndal som  äger marken och hoppas att en nybyggd stadsdel ska locka nytt klientel med större ekonomiska muskler.

– Skogsbyn är en ekonomisk belastning, förklarar Christer von Essen, prodirektor i Stiftelsen Stora Sköndal. Underhållet och infrastrukturen är eftersatt och det är få bostäder på en stor yta.

Stiftelsen anser det nödvändigt att frigöra resurser för att överleva på sikt. Därtill menar von Essen att byggplanerna går i linje med Stockholmsområdets rådande bostadsbrist.

Den nya stadsdelen kommer bättre kunna utnyttja ett naturskönt läge, tror Lena Hjälmrud, kommunikations- och marknadschef för Stiftelsen Stora Sköndal.

– Det är ett attraktivt område, en enorm park finns precis vid vattnet som många inte känner till, säger hon.

Bland invånare går åsikterna isär huruvida ett ansiktslyft av det slag som aviserats är det optimala för området.

Ett problem som lyfts fram är bristande underhåll, ett annat är känslan av isolering och där en ny stadsdel skulle kunna väcka liv i området.

En rivning av Skogsbyn kan vara en föraning om vad som väntar i framtidens Stockholm, där luftiga bostadsområden tvingas lämna plats åt mer kompakt planerade bolösningar.

– Men om de bygger bostäder där ungdomar har råd att bo tycker jag det är okej, säger Berit Almqvist från Hökarängen till Mitt i.

Rivningen planeras börja inom de fyra kommande åren och bland boende i Skogsbyn innebär rivningsplanerna slutet på en epok. Ifall Camilla Nitschmann fått välja hade hon bott kvar.

– Men man kan ju inte hindra utvecklingen, tyvärr. Det handlar om ekonomi, säger hon till Mitt i.