Radar · Nyhet

Västlänken ska miljödömas

Karin Olander/TT | Västlänken och trängselskatten är två infekterade debattområden bland många göteborgare.

Den här veckan har Mark- och miljödomstolen inlett en rättsprocess om hur Västlänken, den planerade tågtunneln under centrala Göteborg, kommer att påverka den omgivande miljön. Motståndarna hoppas på ett resultat som kan stoppa tunneln medan förespråkarna menar att det enbart handlar om en rutinfråga.

Anledningen till att Västlänken prövas i mark- och miljödomstolen är att bygget påverkar grundvattnet, och det är nu upp till domstolen att avgöra om Trafikverkets bedömningar och åtgärder är tillräckliga. Domstolen ska också ta in synpunkter från Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget och har inkommit med synpunkter på Trafikverkets plan.

 

Regeringen gav grönt ljus till Västlänken för tre år sedan och Trafikverkets järnvägsplan vann laga kraft i juni i år. Förutom prövningen i mark- och miljödomstolen måste även överklaganden av Göteborgs stads detaljplaner för bygget prövas, innan det går att sätta spaden i marken för Västlänken.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen kommer att pågå i två veckor är öppna för allmänheten och hålls i Kajskjul 105, på Frihamnspriren 1 i Göteborg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV