Radar · Nyhet

Stockholm blir samiskt område

Stockholms stad ansöker om att få bli samiskt förvaltningsområde. Det skulle bland annat innebära att personer med samiska rötter har rätt att få information från Stockholms stad på samiska.

Stockholm är sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket innebär en förstärkt rätt till förskola och äldreomsorg på finska samt rätt att använda finska i myndighetskontakter.

Stockholms stad vill nu utvidga den rätten att gälla även för samiska. Det framgår av den rödgrönrosa majoritetens förslag till budget för 2018 som presenteras nästa vecka. Staten kan bidra med 500 000 kronor om året för uppdraget. Målsättningen är att arbetet kommer igång 2019.

– Att Stockholm blir samisk förvaltningskommun är ett viktigt erkännande och synliggörande av samer som urfolk, säger Sissela Nordling Blanco (Fi) som ansvarar för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.