Radar · Nyhet

Aktivister och jägare i kamp om varg

Vargen kom nära ett treårigt barn. Då beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på vargen i Rialaskogen i Vallentuna och Norrtälje. Samtidigt har aktivister gått ut i skogen för att beskydda vargen.

Beslutet om skyddsjakt togs efter rapporter om en varg som kommit så nära en treåring som sju meter.

– Barnets mamma försökte schasa iväg vargen, men den lät sig inte skrämmas bort med en gång. Normalt ska en varg vika undan för människor på kanske hundra meters avstånd, säger Göran Åström på länsstyrelsen i Stockholm.

Före incidenten med barnet hade vargen tagit sex får, tre hundar, en höna och en katt. Gränsen var passerad, tyckte länsstyrelsen. De menade att skyddsjakt var motiverat både för att värna människors hälsa och för att skydda egendom, dit husdjur räknas.

Än så länge har ingen skjutit vargen och i tisdags dödade den ännu en hund. I förra veckan förlängdes skyddsjakten till 22 oktober.

– Vi bedömer att motivet till skyddsjakt, allvarlig skada, fortfarande är giltigt och det är med den utgångspunkten vi beslutade om förlängning, säger Göran Åström.

Men alla vill inte att vargen ska skjutas. Enligt tidningen Mitt i har flera personer gett sig ut i skogen för att försvara vargen. En del av dem tillhör den djurrättsaktivistiska gruppen Hunt saboteurs.

Med olika metoder försöker de sabotera jakten. Det kan handla om att skrämma bort djuren så att de undkommer jägarna eller avleda jakthundarna med hjälp av spray som får dem att tappa spåret. Men också att konfrontera jägarna.

”Vi vill inte använda våld, men om vi angrips försvarar vi oss. Vi undviker det genom att filma händelseförloppet”, skriver Hunt saboteurs Richii Klinsmeister i ett mejl till Syre Stockholm.

Vad som skett i fallet med vargen i Rialaskogen vill han inte gå in på i detalj, men han menar att metoderna är berättigade för att skydda vargen.

”Senast en människa blev dödad av en varg var 1821. Det tycker jag säger det mesta. Sedan är det djupt tragiskt att hundar stryker med för att ansvarslösa ägare inte har dem kopplade.”, skriver Richii Klinsmeister.

Miljöorganisationen WWF tycker skyddsjakt ska kunna genomföras när vargar ställer till problem för människor. Men de vill också ha en rovdjurspolitik som säkerställer att vargen fortsätter leva i Sverige. Han pekar på vargens roll i ekosystemet.

– Vargen hör till den svenska faunan. Om arter försvinner blir det obalanser i naturen, säger WWFs Mats Forslund.

En konsekvens av att vargarna är få är att klövdjuren är desto fler, påpekar Mats Forslund.

– Man kan exempelvis konstatera att i delar av landet finns det stora mängder älgar och rådjur som orsakar skador på skogen. I ett naturligt system hade vargarna hållit nere antalet klövdjur, säger han.

Samtidigt som jägarna försöker döda vargen i Rialaskogen jagas en annan varg med gummikulor. Den så kallades Södertörnsvargen som kommit nära människor söder om Stockholm ska skrämmas bort enligt länsstyrelsens beslut.