Radar · Nyhet

V: Låt alla kommuner prova 6-timmarsdagar

Alla kommuner ska få pengar för att följa Göteborgs exempel med pilotprojekt för 6-timmars arbetsdag. Det var Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedts politiska huvudnyhet när han talade på Gustav Adolfs torg på 1 maj.

Den sommarvarma 1 maj lockade enligt Polisen 4-5000 deltagare till Vänsterpartiets demonstrationståg, vilket var det överlägset största under dagen. Partiledaren Jonas Sjöstedt slöt upp och höll tal på ett Gustav Adolfs torg fullt till bredden.

Den stora nyheten för dagen var att Vänsterpartiet kommande krav i de kommande budgetförhandlingarna med regeringen: att kommunerna ska få pengar för att utföra pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag på arbetsplatser med minst 75 anställda.

Satsningen är tänkt att vara på tre år, med en finansiering på 2,5 miljarder kronor per år.

– Åtta timmar arbetsdag är ingen naturlag. Den senaste arbetstidsförkortningen i Sverige var för mer än fyra årtionden sedan. Nu är det dags, slog han fast.

Förslaget drog in stora applåder men det var några som tyckte att partiledaren var lite väl ivrig.

– Han kunde ju vänta in hela tåget innan han började tala. Nu missade jag hela inledningen, vittnade en demonstrant som hade svårt att se på det fullsatta torget.

Att Jonas Sjöstedt valt Göteborg som plats för utspelet är knappast någon slump. Här har det ledande röd-grön-rosa styret genomfört pilotprojekt med 6-timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende. Dessutom har området fler fristående piloter att stoltsera med, såsom ortopeden på Mölndals sjukhus, tandkliniken Vasa Viktoria, Toyota i Mölndal och nu senast barnsjukhuset på Östra. Vänsterpartiet hoppas att försöken i kommunerna ska bana väg för att väcka frågan i opinionen samt ge underlag för en bredare reform i framtiden.