Radar · Nyhet

Gratis att ta med cykeln på tåget

Från och med årskiftet ska det bli möjligt att ta med cykeln på Västtrafiks tåg och bussar utan kostnad. Det beslutade regionens kollektivtrafiknämnd på sitt senaste möte. Men det gäller inte spårvagnarna, trots ett medborgarförslag om just detta.

I dag är det tillåtet att ta med cykeln på Västtrafiks tåg, men man behöver betala en särskild biljett, vilket har gjort att det är väldigt ovanligt att exempelvis pendlare tar med sin cykel för att ta sig vidare efter att ha gått av tåget. Men detta hoppas kollektivtrafiknämnden nu att det ska bli ändring på genom att göra det gratis att ta med cykeln, på både bussar och tåg i regionen.

– Det här är även något som kommer underlätta cykelturism och gynna landsbygden. På landsbygden är avstånden längre mellan olika målpunkter och det finns inga hyrcyklar. Att kunna använda sin egen cykel här tror vi skulle gynna kollektivtrafikresandet, säger Daniel Andersson (L), vice ordförande för Kollektivtrafiknämnden.

Det är det det blågröna styret i Västra Götalandsregionen som tagit beslutet. Som tidigare handlar det om att cykeln får följa med i mån av plats. Beslutet gäller dock inte spårvagnar, något som ligger på Göteborgs stads bord. Just nu finns ett medborgarförslag på Göteborgs sajt för sådana om att även vissa spårvagnsavgångar ska erbjuda möjligheten att ta med cykeln. I skrivande stund har förslaget 153 röster och det krävs 200 för att förslaget ska behandlas.
”Om Göteborg vill göra staden cykelvänlig för alla dess invånare borde de se möjligheten att inkludera även de invånare som bor utanför Göteborgs centrala delar, som exempelvis Bergsjön, Angered och Hisingen och deras möjligheter att kunna använda cykel istället för bil.

Om Västtrafik inför en acceptans för att tillåta en till två cyklar ombord på vissa avgångar skulle detta innebära att man skulle kunna transportera cykel till verkstad eller delsträckor på resor”. skriver Maria Bogeblad som kommit med förslaget.

Utsikterna för förslaget ser dock inte så bra ut eftersom spårvagnarna redan idag anses ha ont om plats för barnvagnar och rullstolar.