Radar · Nyhet

ABF-chefen efterlyser debatt om folkbildning

– De ekonomiska drivkrafterna håller på att dränera systemet på innehåll, säger Conny Pettersson, studieombudsman och chef på ABF Göteborg, som i dagarna lägger ner hela sin föreläsningsverksamhet på grund av minskat statsstöd. Han efterlyser en debatt mellan politiker, folkbildare och andra engagerade kring vad folkbildning egentligen innebär.

ör statliga bidrag till landets olika studieförbund gör att ABF Göteborg kommer att avsluta hela sin föreläsningsverksamhet från och med den förste februari 2017. Föreläsningar har bedrivits i ABFs regi i 17 år, och många är nu ledsna och upprörda. En namninsamling har påbörjats för att rädda verksamheten, men Conny Pettersson vill mer än att få pengarna tillbaka.

– Jag längtar efter kvalitativa incitament och en debatt om hur vi egentligen vill att folkbildning av i dag ska fungera. De kvantitativa målen driver studieförbunden till att göra mer och mer verksamhet för fler och fler människor, men folkbildning handlar om kunskap med kvalitet. De ekonomiska drivkrafterna håller på att dränera systemet på innehåll, säger han.

Statens stöd för folkbildning utgår från det mål riksdagen har beslutat för folkbildningspolitiken: folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Det är folkbildningsrådet som fastställt villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund, och staten har satt upp fyra syften med sitt stöd till folkbildning. Det handlar om att stärka och utveckla demokratin, att ge fler möjligheter att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildningsnivån samt att öka intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Även idrottsföreningar kan få statligt stöd utdelat via folkbildningsrådet.

Alla Sveriges studieförbund gjorde sammanlagt 390 000 kulturprogram i Sverige 2016. För ett par år sedan var siffran 312 000 – för samma summa pengar. Bidragen kommer från stat och kommun, och det är Folkbildningsrådet som har uppgiften att fördela bidragen över landet. Mätsystemet är uppbyggt så att det är volym och människor som mäts, vilket innebär att fler aktiviteter görs för fler människor i ökande skala tills nästa ekonomiska utdelningskvot är uppnådd. Reglerna ses över och görs om ungefär vart femte år, något Conny Pettersson inte alls är emot. De nya reglerna innebär dock att ABF Göteborg förlorar 7 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt tio procent av den årliga budgeten.

– I diskussionen kring om vi skulle ta bort föreläsningsverksamheten eller lämna de 125 föreningarna i förorten i sticket valde vi att lägga ner föreläsningsverksamheten, förklarar Conny Petersson.

ABF Göteborg har 25 anställda på kansliet, som tillsammans sköter både studiecirkelverksamhet, kurser, föreläsningar, fortbildning, administration och ekonomi. Organisationen meddelar nu att eftersom de är en del av arbetarrörelsen ska de anställda i största möjliga mån fortsätta arbeta, men en del kan bli omplacerade till nya arbetsuppgifter inom ABF. Enstaka föreläsningar som sedan länge är inplanerade under våren förekommer också, vilket kommer att kommuniceras via hemsidan. De nya omfördelningarna av ekonomin resulterar i att ABF Göteborg beslutat sig för att under 2017 satsa på följande:

• Medlems- och samverkansorganisationer, musikverksamhet, fackliga och politiska organisationer samt funktionshindersrörelsen.

• Utvecklings- och utbildningsresurser för föreningarna samt kompetensutveckling för cirkelledare, styrelser och studieorganisatörer.

Man måste även göra ytterligare ekonomiska nedskärningar, ett arbete som man nu ska ta itu med.

– Fortfarande har vi fyra miljoner att dra ner, så nu ska vi ha en workshop med Folkbildningsrådet där vi ska arbeta med olika scenarier. Ska vi flytta från våra lokaler på Järntorget? Ska vi höja avgifterna för våra studiecirklar? Vi har just nu ingen aning, säger Conny Pettersson.

De viktigaste förändringarna för ABF Göteborg efter 2016 års revision: