Radar · Nyhet

Ny satsning ska stödja ensamkommande

Ensamkommande barn bor på gatan. Det nödropet har hörts under sommaren. Nu satsar Stockholm stad nya resurser och tar hjälp av civilsamhället för att nå barnen.

Ensamkommande flyktingbarn som avviker gång på gång från familjehem och hvb-hem har uppmärksammats under sommaren. Många av dem har marockanskt ursprung och har svårt att få asyl i Sverige.
Nu ökar Stockholms stad sina insatser för att nå barnen som ofta drar sig undan samhället, exempelvis för att de är rädda för myndigheter.

– Socialtjänsten vittnar om att det finns barn som är uppenbart rädda för dem. Det är viktigt att bygga förtroende och civilsamhället kan fungera som en viktig länk, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Stockholm stad har nu slutit ett avtal med Barnrättsbyrån, Rädda barnen, Stadsmissionen och Röda korset för att jobba gemensamt med ensamkommande barn och ungdomar. I sommar har medier rapporterat om att 200 barn lever på gatan i Stockholm. Men det tillbakavisar Åsa Lindhagen.

– Socialtjänsten har aldrig gått ut med några siffror och det är svårt att uppskatta hur stor gruppen är, men det finns inte 200 individer som bor på gatan natt efter natt utan att någon bryr sig om dem. En helg kan det vara många barn som rör sig i riskmiljöer, nästa är det mycket färre, säger hon.

Stockholms stad skjuter nu till nära sex miljoner kronor årligen för arbetet med ensamkommande barn. Utöver uppsökande arbete för att nå dem som avviker handlar det bland annat om insatser för att stödja dem som söker asyl.

– Asylsökande barn kan behöva stöd för att våga berätta sin sanna historia. Det finns de som hållit inne med detaljer, exempelvis om övergrepp de utsatts för och känner skam inför, säger Åsa Lindhagen.

En annan del i satsningen handlar om att säkerställa de mest grundläggande behoven för ungdomar som lever gömda efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

– Som kommun har vi det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen för att människor i Sverige inte fryser eller svälter ihjäl. Det får inte blandas ihop med migrationspolitik som är en nationell fråga, säger Åsa Lindhagen.