Radar · Nyhet

De protesterar mot fossilgas på frammarsch

Sätt stopp för fossilgas. Det krävde aktivister i Stockholm i onsdags. Bland annat uppvaktades energiminister Ibrahim Baylan (S) inför ett beslut om en fossilgasterminal i Göteborgs hamn.

Det fossila bränslet flytande naturgas är på frammarsch. Inom EU finns flera stora projekt som ska skapa en infrastruktur för gasen. Ett av dem är den planerade terminalen i Göteborgs hamn som nu ligger på regeringens bord för godkännande.

De som förespråkar projektet menar att gasen kan minska utsläpp om den ersätter olja i fartyg och industrier. Det avfärdas av det femtontal aktivister som i onsdags mötte deltagarna utanför Dagens industris energikonferens.

– Vi hoppas att regeringen står för att vi ska gå mot 100 procent förnybart och bli världens första fossilfria välfärdsland. Det går inte ihop med att godkänna terminalen, säger Jennie Nyberg, som företräder gruppen Fossilgasfällan som arbetar mot planerna i Göteborg.

Hon pekar på de studier som visar att den flytande naturgasens klimatpåverkan underskattats, när inte tillräcklig hänsyn tagits till att metan läcker i varje transportled.

Göteborgs hamn och andra som förespråkar gasterminalen pekar på en efterfrågan från rederierna. Det är inte hela sanningen, menar Jennie Nyberg.

– Gaslobbyn skapar den här markanden. När de driver igenom att det ska byggas ny infrastruktur vågar rederierna satsa på den här sortens fartyg, säger hon.

Syre Stockholm har utan framgång sökt energiminister Ibrahim Baylan.