Radar · Nyhet

VR-glasögon ska bota ångest

VR-glasögon ska hjälpa människor med panikångest. Det hoppas man i Gustavsberg. Där genomförs nu ett pilotprojekt på vårdcentralen.

För människor som drabbas av panikattacker i trånga miljöer kan det upplevas som omöjligt att exempelvis åka tunnelbana i rusningstrafik.

Den som lider av sådana besvär kan behandlas genom att utsätta sig för situationerna tillsammans med en terapeut – något som är både dyrt, tidskrävande och kan vara svårt att genomföra praktiskt. Det ska VR-glasögon råda bot på, hoppas Kersti Erjeby, verksamhetschef på Gustavsbergs vårdcentral. En pilotstudie där metoden prövats på ett 20-tal patienter är nu i slutfasen.

– Om fler kan bli botade till lägre kostnad vore det toppen, säger hon.