Radar · Nyhet

Motorväg planeras trots att miljarder saknas

Erik Johansen/TT | Tvärförbindelse Södertörn är tänkt att avlasta hårt belastade vägar.

Pengar saknas för motorvägen över Södertörn, men Trafikverket fortsätter planeringen för fullt. Vägen ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogen, ändå är naturvärden hotade menar Naturskyddsföreningen.

– Flemingsbergsskogen har varit den stora frågan. Det känns väldigt bra att vi går under den och bevarar naturen, säger Alexandra Stassais Söderblom, Trafikverkets projkektchef.

I decennier har tankarna funnit på en motorväg på tvären över Södertörn, från Haninge i öster till Vårby i väster. 2013 tvingades Trafikverket avbryta sitt långt framskridna arbete med vägen som då kallades Södertörnsleden. Projektet var inte förenligt med miljöbalken, bedömde myndigheten efter att Naturskyddsföreningen överklagat.

Under namnet Tvärförbindelse Södertörn återuppstod vägen. Nu har Trafikverket spikat en vägsträckning som innebär att sex av tjugo kilometer dras i tunnel. Främst för att värna Flemingsbergsskogen, ett naturreservat med riksintresse som rymmer åtskilliga rödlistade arter och fungerar som rekreationsområde för tusentals människor.

Nu borde de kritiker som varnat för att vägen ödelägger naturvärden vara nöjda, anser Trafikverket.

Men Naturskyddsföreningen håller inte med.

– Man gör intrång i en av Stockholms största orörda skogar. Även om det blir en tunnel kommer det bli parkeringsplatser, anslutningsvägar och annat som förstör naturreservatet, säger Birgitta Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge.

När Trafikverket presenterade sitt förslag till nationell plan för en tid sedan stod det klart att nära hälften av finansieringen fortfarande är ett frågetecken. Att det fattas 5,6 miljarder ser Birgitta Andersson som en möjlighet.

Hon hoppas att projektet försenas så mycket att Spårväg syd – med liknande sträckning som Tvärförbindelse Södertörn – hinner komma på plats och minska behovet av vägen.

– Man kanske kommer se att det inte blir en sådan katastrof utan vägen som man målar upp, säger hon.

Men på Trafikverket är man övertygade om att finansieringen kommer att lösa sig. Att låta de som åker på vägen betala är en tanke.

– I Förslaget som Trafikverket lämnat in till regeringen ska andra finansieringssätt ses över. Brukaravgifter är en möjlighet man tittar på. Vi har pengar för att arbeta vidare. Ett femtiotal anställda hos oss och 160 konsulter jobbar för fullt med det här, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV