Radar · Nyhet

Musslor en dold klimatbov

Musslor och maskar gör att upp till åtta gånger mer metan frigörs från havsbottnar jämfört med bottnar utan djur. Det framgår i en studie av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.

Sedan tidigare är det känt att havsbottnar ger ifrån sig de kraftfulla växthusgaserna metan och kväveoxid. Nu ger forskarna alltså musslor en del av skulden.

– Våra uppskattningar visar att 10 procent av de totala metanutsläppen från Östersjön kan komma från musslor. Detta motsvarar metanproduktion från cirka 20 000 mjölkkor eller 7 procent av de svenska mjölkkorna, Stefano Bonaglia, studiens huvudförfattare i ett pressmeddelande.

Han menar att resultaten kan ha betydelse för debatten om hur storskalig havsbaserad musselodling påverkar klimat och ekosystem.