Glöd · Debatt

Matavfall går upp i rök

Stockholms län når inte upp till regeringens etappmål för källsortering av matavfall. Det nationella målet för en begränsad klimatpåverkan nästa år är att hälften av matavfallet ska källsorteras. Stockholmarna källsorterar cirka en fjärdedel av sitt matavfall i dag. Det innebär att insamlingen måste fördubblas till nästa år. Många hushåll slänger sitt matavfall bland hushållssoporna, som bränns upp och blir energi i stället för att återvinnas till giftfri biogas och biogödsel.  Ett slöseri med naturens resurser.

I dag samlar Stockholms kommuner in drygt 50 000 ton matavfall. Det nationella målet 2018 är att insamlingen ska fördubblas! Vårt matavfall innehåller både energi och näring, som går upp i rök om det slängs bland hushållsavfallet. Om vi i stället källsorterar matavfallet separat kan vi ta till vara på de näringsämnen som finns kvar och återvinna det till biogödsel och biogas. Giftfri biogas blir bränsle till bussar och bilar. Giftfritt biogödsel sprids på våra åkermarken där bönderna odlar vår mat.

Stockholms läns kommuner vill inspirera människor att tänka hållbart kring matavfall för att kunna integrera det i vardagen. I dag erbjuder 25 av Stockholms läns kommuner separat matavfallsinsamling. Just nu pågår en gemensam kampanj som syftar till att informera alla stockholmare om betydelsen av att källsortera matavfall. På sorteramatresten.se har kommunerna samlat information om hur stockholmarna ska gå till väga på ett enkelt och snabbt sätt.

En del av problemet med att vissa stockholmarna inte källsorterar kan bero på att fastigheten saknar en fungerande matavfallssortering. I flerfamiljshus kan fastighetsägaren eller föreningen kontakta kommunen genom att gå in på sorteramatresten.se. Kommunen skickar då ut information till de boende och ser till att insamlingskärl placeras vid fastigheten. Generellt sett är villaägare bättre på matavfallssortering jämfört med boende i flerfamiljshus.

Kvaliteten och mängden insamlat matavfall varierar mellan Stockholms kommuner. Deflesta kommuner samlar in bra kvalitet påmatavfallet, men för små mängder. Andra kommuner får in stora felsorterade mängder, där matavfallet är blandat med hushållssopor och grovsopor och då måste allt gå till förbränning istället för återvinning.

Av tio ton matrester produceras biogas som räcker till en personbil under ett helt år och giftfri biogödsel till 1 hektar åkermark. En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 procent.

I dag bränner vi upp vårt matavfall bland hushållssoporna. Avfallet blir energi i stället för biogas och biogödsel.  All energi och näring som annars hade funnits kvar i matavfallet brinner upp.  Vi måste alla hjälpas åt för att få en hållbar miljö. Fler bussar och bilar kan drivas med fossilfri biogas och fler bönder kan sprida giftfri biogödsel på våra åkrar. Det är ett steg för en hållbar miljö i vårt län.